Ново проучване на изследователи от британския университет "Англия Ръскин" показва кои държави биха се справили най-добре, ако внезапно настъпи срив на световния ред. Тези страни биха били най-добре подготвени да се справят с прекъсването на глобалните вериги на доставки, срив на световните финансови структури, както и други сложни системи.

"През следващите десетилетия са възможни значителни промени. Въздействието на изменението на климата, включително увеличаването на честотата и интензивността на сушите и наводненията, екстремните температури и по-голямото движение на населението, може да диктуват тежестта на тези промени" - посочва Алед Джоунс, един от изследователите, работили по проучването.

Според изследването, Нова Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирландия, както и Австралия са онези места по света, които най-вероятно ще запазят стабилност, докато останалата част се срива. В основата на доклада обаче стои смразяващо предположение: глобалният ред, който приемаме за даденост, може наистина да бъде застрашен, поради настъпващите екологични, енергийни и инфраструктурни кризи.

"Освен, че посочваме кои държави смятаме, че ще устоят на подобен срив, нашето проучване има за цел да подчертае действията за справяне с изменението на климата, проблемите със селскостопанския и производствения капацитет, както и битовата енергия при онези нации, които се нуждаят от повече устойчивост" - допълва още Джоунс.