Изследователите предложиха хитра идея за съхраняването съхранението на възобновяема енергия. Това би могло да стане много лесно, ако небостъргачите се модифицират в масивни батерии, захранвани от гравитацията.

Екип от Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) в Австрия предлага възползването от вертикалната височина на високите сгради. Системата, която са разработили е наречена Технологията за съхранение на лифтна енергия (LEST).

Идеята е автономните роботи да зареждат тежки баласти в съществуващите асансьори, когато търсенето на енергия е ниско. Тежестите ще се съхраняват в горната част на сградата. Когато потреблението на енергия достигне пик, тези тежести могат да бъдат махнати. При спускането си надолу асансьорите биха генерирали допълнително електричество.

Системата LEST може да позволи на отделните сгради да намалят значително зависимостта си от централната мрежа, казват учените, особено в пиковите часове, като същевременно ни позволява да съхраняваме повече възобновяема енергия в застроени райони - но, както винаги, дяволът е в детайлите.

Това е измамно проста идея, която използва съществуващата инфраструктура.

"Концепцията за LEST се появи в главата ми, след като прекарах значително време да се качвам и слизам в асансьор, след като наскоро се преместих в апартамент на 14-ия етаж", каза изследователят на IIASA Джулиан Хънт, водещ автор на нова статия, публикувана в списание Energy.

Но има много детайли, които все още трябва да бъдат изгладени, преди високите сгради да се превърнат в гигантски батерии. От една страна, екипът все още трябва да разбере къде могат да се съхраняват тежести за системата в горната част на сградата, когато системата е напълно заредена. След това има проблем с разпределянето на тежестта достатъчно, за да се гарантира, че таваните няма да се срутят.

Въпреки ограниченията обаче екипът е оптимист.

"Екологично чисти и гъвкави технологии за съхранение като LEST ще стават все по-ценни за обществото в бъдеще, където голям дял от електроенергията идва от възобновяеми източници", каза съавторът на изследването Бенам Закери в изявлението.