На 9 март в Лондон изследователи от Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) и Samsung R&D Institute Japan (SRJ) представиха прототип на нова solid-state батерия, която може да позволи на електрическите автомобили да изминават 800 км с едно зареждане. Заедно с това батерията може да издържи над 1000 цикъла на зареждане.

Експертите са намерили и решение на проблема с образуването на дендрити (кристали, които се натрупват при зареждане) върху анодите от литий, които често се ползват в този тип батерии. За целта Samsung ползва ултратънко покритие на анода от сребро и въглерод. В прототипната батерията това е позволило по-голям капацитет, удължило е живота и е подобрило сигурността.

За разлика от широко използваните литиевойонни батерии, в които има течни електролити, solid-state батериите работят с твърди електролити и поддържат по-висока плътност на енергията, което осигурява възможност за създаване на по-големи капацитети.

Въпросният композитен слой е с дебелина едва 5 микрометра, но е позволил намаляване дебелината на анода и увеличаване на плътността на енергията до 900Wh/L/. В същото време прототипът е имал с 50% по-малък обем спрямо конвенционална литиевойонна батерия. Засега става дума за прототипна разработка, която още е далеч от масовото производство.