Екип физици от Калифорнийския университет достигна до най-прецизното измерване досега на това колко материя има във Вселената. Според най-новите данни, целият космос включва 31,5% - плюс минус 1,3% материя, а останалата част е съставена от тъмна енергия.

Учените твърдят, че са измерили както материята, която можем да видим и докоснем, така и невидимата тъмна материя, открита в 1800 клъстера галактики. Изследването им е публикувано в сп. The Astrophysical Journal.

В доклада си астрономите разказват по-обстойно за своята нова методология, която включва по-директни измервания. Те споделят, че най-голямото предимство от използването на тяхната измервателна е било това, че екипът е успял да определи маса за всеки клъстер поотделно.

Любопитно е, че според изследването, ако всички атоми бяха равно разпределени в пространството, щяхме да открием едва по шест атома на всеки кубичен метър. Така или иначе обаче си остава загадка естеството на най-разпространената материя в космоса - тъмната материя.