Японски и германски учени твърдят, че са на път да открият нова теоретична субатомна частица - Z' бозон (чете се Зет прайм). Това може да бъде постигнато с помощта на японския ускорител на частици SuperKEKB.

Ако елементарната частица бъде открита, това ще спомогне за разкриване на една от най-големите съвременни загадки във Вселената - защо материята е много по-широко разпространена от антиматерията. Според господстващите представи във физиката, техният обем би трябвало да е бил равен, което да е довело до взаимното им унищожение.

За сега Зет прайм бозонът все още не е открит официално, но според ново съобщение до медиите на Обществото Макс Планк, редица нови експерименти при работата на акселератора ни доближават до това откритие.

Експериментите включват сблъсъци на електрони и позитрони - това е съответстващата античастица на електроните. Физиците очакват, че това може да доведе до създаването на Z' бозон.