В САЩ кредиторите вече масово използват социалните мрежи като метод за оценка на кандидатстващите за заем. Според репортаж на CreditCards.com, озаглавен "Социалните мрежи - ключът към лесния кредит”, някои институции, които дават заеми, детайлно проверяват вашата и на приятелите ви информация във виртуалното пространство.

Мотивът им е, че отговорните във финансово отношение хора се заобикалят само с надеждни приятели. Така, като проверят финансовата история на контактите ви във Facebook например, банките ще преценят дали сте рисков кандидат за желаната от вас сума.