Участниците в партньорството ще създадат и развиват със съвместни усилия блокчейн инфраструктура, която ще позволи плащания, потвърждаване на данни за клиенти и сделки в режим онлайн, както и поддържане на съвместен регистър, предава technews.bg.

Страните, подписали споразумението, се задължават да обменят знания и разработки в областта на технологиите и нормативната база. Те ще разработват съвместно приложения, използващи разпределени регистри, за частния и публичния сектор.

В съвместните проекти с използване на блокчейн технологии ще бъдат инвестирани 300 милиона евро до 2020 г., стана ясно по-рано. Първите трансгранични операции в рамките на блокчейн проекта ще започнат към края на 2019 г.

Към момента декларацията е подписана от Австрия, Белгия, България, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.