Британският пазарен регулатор следи с внимание бизнес отношенията между Apple и Google и определено не е доволен от тях. Или поне от сумите, които Google плаща на Apple, за да бъде търсачка по подразбиране в браузъра Safari, предава Mobile Bulgaria.

Според нов доклад тези плащания са значителна бариера пред конкурентите на Google да навлязат и разширят присъствието си на пазара на търсачки.

Информацията разкрива, че Apple е получила по-голямата част от 1.2 милиарда паунда, които през миналата година е платила на различни компании, за да бъде търсачка по подразбиране в различни устройства.

Това се оказва сериозна пречка пред конкуренти като Bing, Yahoo и DuckDuckGo, които също плащат на Apple, за да бъдат включени като търсачки в устройствата й.

Регулаторът смята, че споразумението между Apple и Google може да се адресира по различни начини, включително показване на екран, през който потребителите да изберат коя търсачка да ползват или пък за ограничаване на възможността на Apple за монетизиране на позициите по подразбиране.