Google тества доста интересна, а и полезна новост в YouTube, с която ще е възможно разделянето на клиповете по глави (video chapters). Тази функционалност вече е видима за някои потребители, а разделянето е базирано на въведените в описанието на клиповете маркери, предава Mobile Bulgaria.

Чрез тях създателите посочват например различните типове дейности, които извършват в определен времеви диапазон. На този етап от компанията няма да се опитват да генерират сами подобни маркери, а ще се разчита само на тези, подадени от създателите на клиповете.

За крайните потребители е видима лека промяна в интерфейса, като тя се изразява в наличието на секции във времевата линия на клиповете. При посочване на маркираните полета ще се визуализира и съответната информация, свързана с тях. Новата функционалност все още е в експериментален режим.