През последните месеци много млади хора на възраст 16 - 24 години трябваше да участват в онлайн класове на обучение, тъй като карантинните мерки, свързани с пандемията Covid-19, попречиха на техните училища, университети или други професионални и обучаващи институции да ръководят преподаване лице в лице, предава БНР.

В тази връзка Евростат представи проучване от 2019 година дали младите хора имат необходимите цифрови умения за достъп до тези услуги онлайн, като нашата страна заема незавидното предпоследно място в рамките на ЕС, изпреварвайки единствено Румъния.

През 2019 г. четири от петима млади хора (или 80%) на възраст от 16 до 24 години в Европейския съюз са имали основни или над базови дигитални (цифрови) умения. Това е с 24 процентни пункта по-високо от дела на лицата на възраст от 16 до 74 години (56%) с подобни умения.

Сред държавите членки на ЕС Хърватия има най-висок дял на лицата на възраст от 16 до 24 години с основни или над основни цифрови умения (цели 97%), следвани от Естония, Литва и Холандия (и трите с по 93%), както и Гърция (92%).

За разлика от тях, най-ниските проценти на младите хора с основни и по-добри дигитални умения са наблюдавани в Румъния (56%) и България (58%), следвани от Италия (65%), Унгария (68%), Латвия и Люксембург (и двете 75%).

Снимка: Eurostat