Счетоводството е важна икономическа дисциплина, фундаментална за функционирането на всяко едно предприятие или организация. Точното водене на сметките, приходите и разходите, фактурите, активите и пасивите, ТРЗ дейностите и много други аспекти от фирмения живот са от ключово значение за както за ежедневната работа, така и за изготвянето на по-глобални анализи и финансови отчети.

Затова и не е изненада, че през последните години се инвестира изключително много в оптимизирането на счетоводния процес, предоставянето на по-качествени счетоводни услуги и разработването на по-комплексен и функционален счетоводен софтуер. Ето и няколко конкретни примера за промените в сферата, настъпили вследствие на дигитализацията и технологиите.

Имплементиране на изкуствен интелект (AI) и роботика при повтарящите се процеси

Изкуственият интелект и роботиката са в състояние да автоматизират сложни и повтарящи се задачи и процеси, изпълнявайки ги с изключителна точност. По този начин се намаляват оперативните разходи и се повишава ефективността на счетоводния процес. Технология от този тип дори е в състояние да развие определена "интелигентност" в хода на времето, включваща учене от опит, определяне на важното, справяне със сложни ситуации, разбиране на визуални образи, креативност, въображение и други обичайно присъщи на човека качества.

Въвеждане на облачни технологии при изчисленията

Облачните технологии в счетоводството са вид интернет базирани изчисления, които предоставят споделени ресурси за компютърна обработка на данни при зададена команда. Това позволява на счетоводителите да изпълняват счетоводни задачи от всяко място, както и възможността да изпращат важна финансова информация и отчети чрез облака, което може да се окаже изключително полезно, ако се работи с външни клиенти, какъвто често е случаят в сферата.

Разработка на по-технологичен данъчен софтуер

Съвременният счетоводен данъчен софтуер спомага за подобряване на точността, като същевременно намаля значително границите на грешка - нещо, което фирмите искат да възприемат, за да избегнат данъчни санкции и да предотвратят проблеми със заинтересованите страни. В допълнение, програмата помага за рационализиране на одитите, като ги прави по-ефективни и достъпни за масовата аудитория и всички заинтересовани фирмени лица, независимо от предварителната им финансова култура.

Мобилно счетоводство

Счетоводителите са все по-зависими от своите мобилни устройства за достъп до различни финансови и административни данни, затова и към днешна дата се разработват активно различни счетоводни апове, които да удовлетворят тази пазарна нужда.

Наличието на различни специализирани счетоводни мобилни приложения допринася за това счетоводните фирми да управляват ефективно бизнеса си, докато са в движение. Служителите вече могат да съгласуват информация помежду си бързо и лесно, да изпращат фактури, да добавят разписки и да създават искове за разходи от смартфони или таблети. Мобилната свързаност също допринася за изграждането на по-продуктивни отношения между счетоводители и клиенти, повишавайки взаимно степента на доверие.

Използване на социални мрежи и похватите на дигиталния маркетинг за намиране на клиенти

Социалните медии се превърнаха в основен инструмент за фирмите, които искат да ангажират своите настоящи и потенциални клиенти, като същевременно разширяват обхвата на своята марка. Специализираните счетоводни кантори не са изключение от правилото, като те също прибягват до разнообразни дигитални похвати за комуникация с клиенти и изграждане на бранд идентичност.

Според специалистите с течение на времето социалните медии ще се утвърдят инструмент, който ще продължи да се развива и предоставя на счетоводителите ценна платформа за извършване на продажби. Повечето счетоводни фирми разбират значението на внедряването на дигиталния маркетинг в цялостните си планове за бизнес развитие. Ако се прави последователно и по удачен за целевата аудитория начин, би допринесъл за многократно увеличаване на приходите и дългосрочното утвърждаване на която и да е компания.

Казано накратко, счетоводителите ще трябва да приемат бързия напредък в технологиите, ако искат да останат релевантни в индустрията. Широкият мироглед, адаптивността и готовността за промяна биха ги извели много напред пред всяка потенциална конкуренция и биха превърнали дейността им в успешно бизнес начинание.