Учени: Да направим Плутон отново планета

Много от луните в Слънчевата система също трябва да са със статута на планети

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

1/4 от населението на земята гладува и умира от недохранване, а ние ще колонизираме космоса, където няма даже течна вода, а храна няма изобщо. Успех!

Аз не съм сигурен, че в Айнщайновата обща теория на относителността (ОТО) в която гравитация не е сила, а е просто подобен на сила ефект на маса-енергията да изкривява простраство-времето, има някакво значение кое е луна и кое е планета.

В двучастично приближение, което е единственото точно аналитично изчисление във физиката при пресмятане на орбитите на два обекта (всички многочастични се свежда до интерактивни приближения на двучастични взаимодействия всеки един обект с всички останали) двата обекта обикалят около центъра си на масите. Например, центъра на масите на системата Земя-Луна е на около 1300 км. под повърхността на Земята. Така че, и Земята и Луната се движат фактически спрямо този център на масите.

Браво, моето момче/момиче, научил(а) си си урока. Седни си. Това какво общо има с темата на статията?

Очевидно е какво, моето момче. Няма орбита , при която едно по-малко тяло обикаля около друго по- голямо тяло дори в приближение на Нютоновата динамика. Това е само условна форма на изказ за удобство в разговорния език. По същество двете тела обикалят около центъра на масите си. Това значи , че какво ще наречеш планета и какво не, както и "...е спътник на..." е напълно условно и също форма на удобен изказ.

И да допълня за по-ясно. Ако имаш две тела с равни маси , условно да ги наречем "планети", те ще обикалят около центъра на масите на системата , който ще е разположен в средата на разстоянието между тях. Кое от двете тела ще наречеш "спътник на...", или респективно "луна"?

Не е чак толкова условно. Когато центърът на масите е във вътрешността на едното тяло, тогава говорим за централно тяло и спътник, понеже масата на спътника в този случай е само малка пертурбация (смущение) в масата на цялата система и обикалянето му около центъра на масите се различава само малко от обикалянето му около центъра на масивното тяло. Когато телата са със съпоставими маси центърът на масите е извън пределите на двете тела, говорим за бинарна система. А въпросът ми беше: какво отношение има това уточнение към въпроса, дали Плутон е планета или просто по-голям астероид (грубо казано), част от астероиден пояс.

А бе ти тъп ли си? В статията питат защо Титан да не е също планета, щом е по-голям от Меркурий. Тия които му казват "спътник", като тебе, обясняват че е спътник щото "обикалял" около Сатурн. И аз пиша, че нищо не обикаля около нищо, а около общия център на масите. Сега схвана ли? Т.е. и това "обикаляне" по същество не може да е критерий за планета или спътник. Плутон някои казват че е с планетна закръгленост и не може да е астероид, щото те са с неправилна форма, т.е. той е твърде голям и гравитацията го е оформила добре. Но тогава пък и Титан е достатъчно голям за да е спътник по този критерий.

Дали съм тъп? Несъмнено, но все пак не повече от теб! Първо, формално погледнато, винаги две тела обикалят около центъра на масите си. Но когато едното тяло е толкова невъобразимо по-тежко от другото, то този барицентър се отличава пренебрежимо от центъра на по-тежкото тяло. И всеки, който продължава да държи на пояснението, без то да има съществено значение, или просто се заяжда, или е дребван запетайкаджия. Второ, в статията се коментира, че ако само големината е критерий, то това би довело до противоречие в традиционната представа, че планетите обикалят около Слънцето, а спътниците около планети. В случая под "обикалят" се разбира с кое тяло са гравитационно по-силно свързани и съотвено формират системата от две тела, за които говориш.

Е, все пак схвана най- после (надявам се!) защо съм написал пояснението за центъра на масите. Във физиката "запетайките" са важни дори повече отколкото в литературата думи като "невъобразимо" по-тежко. Би следвало да използваш и "маса" вместо "тегло" но карай! Ето ти друг повод за размисъл защо масата пък е от значение. Спътниците на Марс (Фобос и Деймос) по маса и форма (неправилна) съответно са астероиди, но ги наричат "луни" на Марс. Друг пример за това , че и "луна" е условно понятие.

Момче, не знам осъзнаваш ли как се заяждаш за глупости, при това не винаги правилно. Никъде не съм използвал "тегло", понеже разликата между тегло и маса ми е пределно ясна. Използвал съм "тежко" вместо "масивно", понеже последното има и други значения и не те знам дали пак няма да се препънеш какво съм имал предвид. Във физиката е по-важно да се разбере "как?". "Колко?" е един от начините да се уверим, че сме разбрали "как?", но далеч не е толкова важно колкото в инженерните науки, където това е централна тема. А за Сатурн и Титан - разликата между барицентъра на системата и барицентъра на Сатурн е едва няколко процента от радиуса на Сатурн и в първо приближение може да се пренебрегне. Чувал ли си за приближения във физиката? Използват се, за да се премахнат несъществените подробности, които само усложняват описанието, без да променят физическата картина. Ето затова ти говоря през цялото време.

Не се ли сети, че аз всъщност съм физик. Ако ти си инженер под 40, може и да съм те изпитвал по физика. Изпитвам инженери от 20 години. Има много критерии кое е планета и кое не, някои си противоречат. Така е често в науката. В случая, има много условност в това. И с "понижаването" на Плутон от планета в "планетоид" само се дигна излишен шум. Такива, като Нил де Грас Тайсън само си направиха реклама.

Е ми, честито, колега. Аз пък съм хабилитиран преподавател по физика в западен университет и освен на инженери преподавам физика и на физици. Е, наистина не чак от 20 години, по-скоро от 10, но физиката, особено класическите й основи не са се променили чак толкова за 10 години.

Ами чудесно "колега". Интересно ми е тогава, как обясняваш на студентите си за "несъществените" подробности във физиката. Едни от най-големите открития във физиката и науката въобще са ставали от "несъществените" за мнозинството подробности. Научните проблеми не се решават с гласуване. Например, малките и "несъществени" отклонения в орбитата на Меркурий са едно от първите потвърждения на СТО, необясними с Нютонова гравитация. А това , че преподаваш физика извън БГ не е нещо от значение за мен. Физиката е една навсякъде, тъпаци има навсякъде, дори и сред хабилитирани на запад. Казвам го в качеството си също на хабилитиран и на изток и на запад.

"Колега", струва ми се, че нещо много се самозабравяте! Опитах се да обясня, че не малко неща във физиката се правят с последователни приближения, в зависимост от необходимостта за презицзност при описанието. Инженерите нямат нужда от усложненията в резултат на незначителни детайли на и без това трудната за тях материя. Явно дидактическите ти способности са доста скромни. Както казаваш, тъпаци, а аз бих добавил и некадърници, има навсякъде. Описанието с обикаляне около центъра на масите работи само за две тела, както и сам казвате. Как преподавате гравитационно движение на планета с повече от един спътник? И понеже сам въвлякохте и ОТО в спора, нима преподавате на студентите си направо ОТО, понеже Нютоновата гравитация е само нерелативистко приближение, а вие настоявате за точност и прецизност! Сам си противоречите и бедата е, че дори не го осъзнавате....

Ето, толкова ми досади това, че съм допуснал неволно грешка. Написал съм СТО, вместо правилното за случая ОТО. И внимателно с "незначителните" подробности във физиката, че ще си останеш така само поредния хабилитиран тъпак, та било то и на "запад". Нали схващаш, не хабилитацията те прави учен- изследовател. Това е само средство за препитание, както на АА средство за препитание е било да е патентен чиновник в Берн, докато е писал СТО.

Даже не бях обърнал внимание, че е грешната ТО. Грешки стават. Обаче от коментарите ти май започва да струи злоба и да се прокрадва завист. Не се притеснявай. Освен с дидактическите ми умения съм известен и уважаван сред учените по света в моята област и с научните ми познания и умения. И въобще не ме касае какво ти си мислиш. Освен това няма да падам до твоето ниво и да правя спекулации относно твоята научна кариера. А по въпроса за нашия спор - Декарт е казал, че умните хора се опитват да представят сложните неща просто, така че и другите да могат да ги разберат, докато глупавите се опитват да ги усложнят ненужно, за да изглеждат умни.

днешната наука, учените и всички светила са просто все същите алхимици от средните векове. повечето са плагиатствали за да се сдобият с титла. . ако все пак наистина някакви извънземни са се навъртали около земята, те са побегнали през глава през десет галактики в единадесета като са видели за какъв "разум" и същество безумно става дума...

Да изчакаме Мъск да кацне на Плутон, пък като се върне ще каже планета ли е или не и колко струва биг мак там.

Дреме му на Плутон на орбитата за мнението на земните "учени". Все си се върти.....

Много от лудите в Слънчевата система също трябва да са със статута на пациенти...