Изследователи от Технологичния институт в Токио са разработили приемо-предавател за 5G мрежи, който се захранва само от безжичния сигнал и е независим от физическите електрически мрежи. Той може да излъчва енергия в широк диапазон от ъгли и разстояния.

Устройството има два режима: приемане и предаване. В първия случай приемо-предавателят получава сигнал за захранване с 5G и милиметров обхват, който активира устройството и го зарежда в процеса на работа. След това преминава в режим на предаване и изпраща 5G сигнала към потребителите в района. За разлика от съществуващите еквиваленти, новият приемо-предавател не познава почти никакви граници по отношение на ширината на ъглите и обхвата на излъчвания и приемания сигнал. При отклонение от 0° до 45° новото устройство може да продължи да генерира до 46% мощност, докато при подобни устройства ефективността спада до части от процента.

"Това е първият в света приемник за едновременно приемане на енергийни и комуникационни сигнали с контрол на лъча. Наистина вярваме, че подобна технология може да направи революция в интернет на нещата и да го освободи от ограниченията, които се налагат днес" - заявява Ацуши Ширане, изследовател в Токийския технологичен институт.