Наблюденията са направени с европейския спътник ИНТЕГРАЛ, в който участват също НАСА и Русия. Той е на орбита от 2002 г., за да изследва гама лъченията.

Учените, които обработват данните от спътника, са забелязали светлинен сигнал, излизащ от черна дупка в центъра на галактиката NGC 4845 с маса 300 000 пъти по-голяма от тази на Слънцето, която спи от около 30 години.
"Подобно наблюдение беше напълно неочаквано, защото идва от галактика, която е спокойна повече от 20 до 30 години", каза Марек Никожук от университета на Бялисток в Полша.

Черната дупка се е разкрила, докато е поглъщала планета, чиято маса е 15 пъти колкото на Юпитер. Според това откритие на черната дупка са били необходими три месеца, за да отклони планетата от траекторията й и да погълне 10 процента от масата й.