Не всяко число си има свой официален празник, но числото Пи не е всяко число. От 1988 година насам 14 март се отбелязва като ден на странната константа. Датата не е избрана случайно, тъй числото Пи е придобило популярност под съкратения си вариант: 3,14. Любопитен факт е, че именно на същия ден е роден Алберт Айнщайн и е починал Стивън Хокинг.

По този повод ще ви представим най-изненадващите факти числото Пи:

1. Тъй като точната стойност на Пи никога не може да бъде изчислена, никога няма да намерим точното лице на кръг или повърхнина на сфера.

2. Пи е ирационално число, защото не може да се представи като дроб или като отношение на две цели числа.

3. Числото Пи не е само част от математиката, но и част от митологията. Пирамидите в Гиза са построени на принципите на Пи. Вертикалната височина на пирамидите има същата връзка с периметъра на основата им, както и връзката между радиуса на окръжността и неговата обиколка. Пирамидите са феноменални структури, които сами по себе си са едно от седемте чудеса на света и привличат туристи. Така че наличието на Пи като основен принцип ги прави още по-специални.

4. Числото Пи е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г. Свидетелствата сочат, че първо са го използвали и изчислили древните вавилонци, като те са го пресметнали на 3.125.

5. Служителката на Google Ема Харука поставя рекорд, изчислявайки 33 трилиона знака след десетичната запетая на числото Пи. Тя прави това именно днес - на 14 март 2019 г. За изчислението е използван облачният суперкомпютър на Google, който е използвал 170 терабайта, за да изпише числото. Сър Исак Нютон е първият, който е изчислил числото Пи 16 знака след десетичната запетая през 1665 г.

6. В новелата на Карл Сейгън "Контакт" учените успяват да разгадаят тайната на числото Пи, откривайки в него скрити послания. В реалния живот, поне досега, такива не са намерени.

7. В числото Пи обаче има нещо доста странно. То е свързано по много странен начин с кръга. Така например, когато обект се завърти около точка и направи пълен кръг, ъгъла на завъртане е 360 градуса. Числото 360 се намира на 359 позиция в поредицата след десетичния знак на Пи.

8. Според психолозите причината хората да са обсебени от Пи е, че човешкият мозък е обсебен от идеята да намира модели. Безкрайността на числото Пи му придава не само мистичност, но е и възможност много хора да се опитат да намерят зависимости.

9. Числото Пи е вдъхновило създаването на специален език, наречен Пилиш. При него броят на буквите в последователни думи трябва да отговарят на числовите стойности на Пи. На този език дори има написана книга.

10. Числото Пи, изсвирено в Ла мажор, звучи по следния начин: