Много от нас са чували за магнитните бури, характерни за Слънцето, а и за почти всяка жива звезда във Вселената. При тях се изпускат потоци от заредени частици, които понякога представляват заплаха за здравето за хората, а евентуално могат да застрашат и човешката цивилизация.

И докато магнитните бури са известен феномен, то много по-неизвестно е наличието и на магнитно торнадо.

Огромни маси на йонизиран газ се движат спрямо линиите на магнитното поле в горните слоеве на Слънцето. Понякога такива течения се сблъскват и усукват във фантастичен танц, образуващ плазмено торнадо, разясняват учените..

Частици с температура около 2,8 милиона градуса по Целзий се завихрят една около друга, образувайки торнадо с височина от 60 000 километра.

Скоростта на вихрите е около 300 000 км/ч, а едно торнадо на Слънцето може да продължи до около час.

За първи път странните плазмени торнада са уловени от спътникът SDO на НАСА. Апаратът е изстрелян през 2010 година, а конструирането му е струвало 817 милиона долара. Основна задача на парата е да изследва слънчевата атмосфера за по-добро разбиране на взаимодействието между звездата и най-близките планети.