"Българският Жул Верн", както е известен футуристът и писател Цветан Цветанов е правил множество предположения, които са се оказвали верни. В края на 80-те той пише за появата на малък и постоянно свързан "дистанционен компютър". В своя разказ "Колапсът" той говори за възможността миниатюрни черните дупки да бъдат използвани за пътуване в космоса - нещо потвърдено от Стивън Хокниг през 2018 г.

В последните няколко седмици коментиран стана факта, че още една от догадките на Цветан Цветанов се е сбъднала. В интервю за Dir.bg от 2018 година той бе говорил за възникването на нов "виртуален човек". Той бе обвързал тази си теза и със задаващите се и развиващи се на Земята климатични промени и възможни кризи.

Много коментатори се запитаха, не полага ли именно настоящата социална изолация основите на тъй наречения "виртуален човек". За да научим повече решихме отново да се свържем с Цветан Цветанов и да го питаме какво е имал предвид тогава.

- Вие бяхте един от първите, който далеч преди днешните събития, предрече настъпването на съществени изменения в човешката култура и много по-дълбока интеграция на технологията в ежедневието ни. Говорихте за появата на т.н. "виртуален човек". Можете ли да ни разясните какво точно имахте предвид тогава?

- Зададеният от Вас тогава въпрос беше "В каква посока на развитие смятате, че ще поеме човечеството?"

Ще си позволя да припомня отговора:

"Ние сме в ерата на технологиите и това неминуемо ще се отрази на хомо сапиенс. Ще има промени във външния ни вид и на генетично ниво (генно инженерство), ще има засилване на процеса на унифициране на културите и традициите на съвременното население, обособяване на няколко езикови зони на планетата с доминация на сега използваните в международното общуване езици. Масова роботизация на редица сфери от живота и навлизане на такива технологии дори в интимните човешки взаимоотношения. Налаганите пазарно-технологични стандарти и начин на живот ще доведат до деромантизация на чувствата, промяна на разбирането за етика и хуманност.

Промяната ще доведе до нов индивид - "виртуалния" човек. А животът на такова общество ще е базиран на виртуалните стандарти в глобален план. Вероятно ще има единна виртуална световна валута, обвързана с параметрите на най-жизнено важните за развитието и оцеляването на съвременната ни цивилизация ресурси - енергийни и водни източници, информационно - цифрова и транспортна инфраструктура, ограничени на брой благоприятни климатични региони на планетата. И това всичко ще зависи от шанса да няма глобален конфликт, който да ни затрие като цивилизация."

В тази връзка да се опитаме да видим, какво се случва днес във времето на глобалната пандемия?

Ще наблегна, че съм обикновен човек, адвокат и скромен автор на къси разкази. Един от тях, научнофантастичният разказ "Колапсът", публикуван през 1987г. бе преоткрит с определена популярност през последните няколко години.

Това се получи и от коментари по сюжета на разказа, открили своеобразни "прозрения", сбъднали се във времето досега. Като автор не крия, че не само заглавието на разказа - "Колапсът", но и неговото съдържание, сюжет и послания, имат за цел да звучат като предупреждение - да осмислим живота и целите на нашата цивилизация, смисъла на човешките ценности, да станем по-добри, хуманни и по-цивилизовани преди да се случат събития, които могат да бъдат съдбоносни за нас, хората на нашата планета - Земя.

Вярно е и това, че в този разказ има конкретно предупреждение за потенциалната съдба на една много развита технологично цивилизация (това се отнася несъмнено за нашата). В резултат на начина си на живот и развитието си тя овладяването и използването на свръхенергии на галактично ниво бива засегната смъртоносно от необратими генетични мутации, с разпадане на защитните сили на организма на всеки индивид.

Точно това бе коментирано неотдавна от известен професор - експерт по националната сигурност, като прозрение с "футурологичен" характер. Експертът посочи, че в по-ранни интервюта, авторът на разказа, освен направени предвиждания за: радикални промени в климата, тежка водна криза на Планетата, което при неумереното разрастване на световното население може да доведе до тежък проблем - загуба на плодородност на почвите и оттам жестока криза с изхранването, както и до нови и то мащабни мигрантски процеси към по-богатите с такива ресурси страни и обезлюдяване на отделни огромни райони на планетата - е направил и предвиждане за появата скоро на нов човешки индивид "виртуалният" човек и за идваща масова роботизация и произтичащите от това последици.

Припомнени бяха и призивите на автора за абсолютната необходимост от промяна и преосмислянето на основните ценности и цели на човешката цивилизация и предприемането в тази насока на бързи и решителни мерки от хората на Земята.

А сега отново на въпроса Ви: Имал съм в предвид,че появата на "виртуалния" човек ще е причинена от обстоятелствата и начина на живот,който нашата цивилизация създаде и избра, но не винаги добре осмисли. Метафорично казано, водени от желанието да построим отново "Вавилонската кула", не преценяваме задълбочено неминуемите последици. Както и дали те са винаги желани и добри за хората? Припомням всичко това, за да се опитаме да видим, какво все пак точно се случва и какво се вижда все по-ясно днес, в дните на пандемията?

Според мен се вижда ясно следното: Животът ни през времето на пандемията коронавирус се променя и никога няма да бъде вече същият. Променя и ,хората в немалка степен и ще има трайни, вероятно дълбоки психологически ефекти върху нас и развитието ни.

- Все пак какво точно се случва според Вас?

- Не съм първият, който ще каже: За съжаление целият свят не бе и все още не е добре подготвен за пандемията. Изправени сме пред най-голямата заплаха от планетарен мащаб, сравнима със събитие като Втората световна война! Кризата на световното обществено здраве заплашва реално всеки от близо 7,8 милиарда жители на Планетата. А войната с пандемията кара най-големите глобални лидери да са объркани в много моменти, несигурни в своите политически, социални и икономически послания и действия, които имат значение за живота на цялото човечество. Въпреки, че нашият свят е взаимносвързан, човечеството бе шокирано, изненадано и неподготвено точно за такъв вид планетарно биологично бедствие. Несъмнено поради това световните лидери ще имат своята историческа отговорност във времето. Да си припомним и това, че глобалните военни суперсили вложиха милиарди за разработването на т.н. "неутронни бомби", чието използване унищожава живата сила на противника и населението, но запазва инфраструктурата. Но не вложиха навреме необходимите милиарди в изграждането и подготовката на едни от най-важните критични инфраструктури за живота на човечеството. Да бъдат модернизирани технологично изцяло и своевременно финансово осигурени обществените здравни, социални и медицински системи.

За да бъдат готови да посрещнат такива смъртоносни пандемии. Тези системи се оказаха много уязвими и претоварени. Последица, всички пием горчивата чаша - Ковид-19 е световната, невидима, биологична, неутронна бомба срещу човечеството. Избухнала вероятно по игра на превъзхождащият ни естествен биологичен интелект на природата.

Друга не особено очаквана, макар и оспорвана последица от Ковид-19 е, че пандемията е своеобразен тест за лидерство в световен мащаб. Оказа се фактор за потенциално ускоряване на частична промяна на влиянието на Запада и появата на Китай като основен съперник на САЩ в ролята на нов алтернативен технологичен и икономически ориентир в глобализацията.

Видими са и други ефекти с дълготраен ефект като последици: много хора по света загубват работата си, понасят нелеки финансови затруднения; семейни взаимоотношения, интимни връзки и приятелства са поставени на изпитания и стрес; част от човечеството страда от загуба на близки.

Пандемията обаче също породи вълна от прояви на благородство и хуманност, щедрост, дарения, доброволни инициативи, алтруизъм, предложения за доброволни инициативи и помощ.

Въпреки че хората са подложени на карантина и ограничения за движение за продължителен период в условия на социална и физическа изолация, и немалко споделят на жилищни помещения с много обитатели.

И преди пандемията много хора в напредналите страни по света работеха (home office) от дома и пазаруваха онлайн. Другите масово посещаваха заведения и ресторанти. Днес през пандемията и поради карантинния режим в много страни, всичко това-доставки на продукти и храни се прави вече предимно онлайн.

Онлайн се преподават и уроците в училищата и университетите, работните бизнес срещи и дори личните контакти се осъществяват също изцяло онлайн. Макар и принудително, ставащото повсеместно онлайн вероятно ще продължи след евентуалния край на пандемията като формирани нови основни навици на човешкото общество.

Това ще е нова радикална промяна в "живота" на човека, да се търси и предпочита по-безопасната среда и закрилата на "моят дом е моята крепост".

Очаква се утвърждаването и на нови други все по-трайни навици сред част от хората: стремеж и страх да не се ръкуват, да разговарят от физическа дистанция, да не докосват "замърсени" повърхности. Ще станем фенове на налаганите сега санитарно-хигиенни изисквания и норми, но и в немалко случаи ще има върху нас като последици - травматични фобии.

Правителствата по света несъмнено ще активират дейностите си за да натрупат запаси от животоспасяващи медицински съоръжения, оборудване, вентилатори и защитни облекла. Ще предприемат мерки да увеличат болничната инфраструктура от спешен характер и ще разчитат все повече на военните, специализирани медицински и санитарни екипни формирования за борба с пандемичните болести.

Ще има реорганизация и на специалните информационни служби - направо ще се създадат и възникнат много силни експертни звена за биологично и епидемиологично разузнаване в системите за сигурност на почти всички държави.

В политиката вероятно ще бъдат активно поканени да се включат на високоотговорни позиции - водещи експерти вирусолози и специалисти по борба с много опасните инфекциозни масови заболявания и пандемиите. Хората пък по целия свят ще използват Ковид-19 като сериозно мотивирана причина, за да изискват от властите универсално здравно обслужване.

Ще има масови инициативи и призиви за повишаване на здравната сигурност до същото ниво на приоритет като другите фундаментални заплахи климатични промени, природни бедствия, водни кризи, ядрено разоръжаване и тероризъм. Способността на държавните и политическите ръководства да се отговори на такива пандемии ще се преценя все повече от критерии за доказано принципно и прозрачно лидерство.

Не може да се отмине и случилото се от незапомнени времена с религията. Този изключителен аспект от живота на хората бе силно засегнат от пандемията Никога досега в съвременната история на християнската, мюсюлманската и другите религии, свещените храмове и места не са били ограничени за милиардите вярващи поклонници,поради съображения за здравна сигурност. Вярата, за разлика от другите аспекти на живота на хората не би могло да бъде заместена с помощта на интернет технологиите и онлайн проповедите от храмовете. Без тайнството на човешката сакрална молитва или изповед с достъп в храма, без докосването до осветените икони и символи и свещената обстановка, без изпълнението на религиозните ритуали и без посещението на светите места, значението на религиите ще бъде поставено на изпитание и застрашено.

Така че тази глобална пандемия, макар и първа в ерата на дигиталната революция, ускорява преминаването към "виртуалния" начин на живот и работа. Ще ме извините за констатацията,че е налице дори случайно съвпадение на по-рано направени "прозрения" с днешната действителност: факт е, огромна част от населението на планетата е принудена да общува предимно "виртуално".

Виртуалният, дигитализиран хомо сапиенс вече е постепенно, постоянно в действие!

- Как смятате, че ситуацията с коронавируса ще се отрази на нашето технологично бъдеще?

- Ако проявим общо желание, интерес и разум да си поставим като човечество за основни цели решаването на големите глобални проблеми,като си сътрудничим многостранно, нашият взаимосвързан и променящ се поради пандемията свят ще бъде по-малко обеднял, самоограничил се и отслабнал като влияние и развитие. Това се отнася и за технологичното бъдеще. Високите технологии трябва да се преориентират към обслужване на главните интереси на човечеството - на живота, здравето и жизнената среда на хората, а не само за постигане на политическо и военно превъзходство и доминация.

Световните суперсили трябва да се откажат от принципно конфликтният характер на световната политика, от съперничеството помежду си и да започне нова фундаментална ера на глобалното технологично и хуманитарно сътрудничество.

Ето например стана известно, че глобалните лидери изразиха подкрепата си за инициатива на Световната здравна организация /СЗО/ за ускоряване разработването на лекарства и ваксини за справяне с Ковид-19.

Това обаче може да стане бързо и успешно само въз основа обединен научно-интелектуален, технологичен и финансов ресурс и капацитет. Ако по целия свят се насочат достатъчно средства и инвестиции за изграждането на модерни и високотехнологично оборудвани болнични заведения, масово роботизирани за най-опасните рискови дейности за персонала за превенция, лечение и контрол над заболяванията, за авангардни медицински изследвания за лекарства и ваксини, в бъдеще ще имаме гаранции, че няма да бъдем заварени безпомощни, без достатъчно маски и вентилатори.

Друга отличителна последица е, че в днешния дигитален свят, технологичните фирми ще се развиват приоритетно, както сега, така и след пандемията, за разлика от т.н "физически" свят на ресторанти, хотели, самолети, кораби с туристически дестинации, който потъва в дано да е временна криза.

Това също очертава контури на бъдещето,в което нашето основно огледало и прозорец към света стават смартфоните и виртуалната среда на интернет и социалните мрежи. Ползите са, че властите използват оправдано технологиите за борба с вируса на пандемията, като проследяват и наблюдават огнища на неговото разпространение, движението на карантинирани хора и за контрол върху недобросъвестни граждани, които могат да заразят неоправдано по невнимание и други хора.

Докато рисковете според хората, за които много важни са гаранциите за свободата, личния живот и правата на личността са в констатациите, че светът сега и след пандемията ще изглежда много наблюдаван, по-тревожен от реалната поява на "Големият брат".

Основания за такива изводи са, че взаимоотношенията между обществото и държавата принципно ще стават все "по-хладни и по-дистанцирани".

Поради което понастоящем властите в някои страни, макар и мотивирано разширяват дистанционния си контрол над гражданското общество и частния живот на хората. На фона на пандемията Ковид-19, човешкият индивид е възможно компромисно да възприеме донякъде ограничаване на основни граждански свободи в замяна на сигурността.

Това променя обществения договор в днешния глобализиран и все още оставащ либерален свят. Властите обаче в авторитарни като управление страни, обещавайки сигурност е възможно да се възползват от ситуацията с пандемията като претекст за по-нататъшно ограничаване на публичните права и свободи и домогване до повече правомощия за намеса в личния живот. А това са все отражения на пандемията върху нашето технологично бъдеще.

- Роботизацията предполага настъпването на дълбоки промени в самата същност на човека. Много учени, предприемачи и футуристи говорят за своеобразно сливане на човека с машината, но няма ли това сливане да заличи човека?

- В такъв аспект може да се посочи 5G тeхнoлoгиятa, на която ce глeдa кaтo нa бъдeщия двигaтeл нa дигитaлизaциятa и икoнoмикaтa в cвeтa прeз cлeдвaщoтo дeceтилeтиe. Световни и български експерти информират, че тя прeдaвa инфoрмaция мнoгo пo-бързo в cрaвнeниe c прeдишнoтo пoкoлeниe - 4G. Новото поколение мрежи ще са с пo-виcoкa нaдeжднocт, кoмуникaция c пo-гoлям брoй уcтрoйcтвa, пo-eфeктивнo и цeлeнacoчeнo рaзпрeдeлeниe нa мрeжoвитe рecурcи cпрямo cпeцифичнитe нужди нa потребителите. Технологията според експертите е в ocнoвaтa зa внeдрявaнeтo и мacoвoтo прeдлaгaнe нa рeдицa уcлуги, свързани с рaзвитиeтo нaпример на сферата на здрaвeoпaзвaнe (диcтaнциoннa диaгнocтикa и лeчeниe), aвтoмoбилocтрoeнe (aвтoнoмни кoли), лoгиcтикa и cпeдиция (прocлeдявaнe нa прaтки и тoвaри), рoбoтизaция и aвтoмaтизaция нa прoизвoдcтвeни прoцecи, дрoнoвe зa нaблюдeниe и транспорт на специфични пратки. Пак според информация на експерти тази технология - 5G рoбoти е използвана вече много успешно в бoрбaтa cрeщу Ковид-19 в Ухан, Китай.

Роботите са функционирали в изoлaциoнни oтдeлeния, oтдeлeния зa интeнзивнo лeчeниe, oпeрaциoнни зaли, зa дa прeдocтaвят дeнoнoщнa дeзинфeкция. Подпомагали са мeдицинcкия пeрcoнaл дa изпълнявa зaдaчи, включвaщи кoнcултaции и дocтaвкa нa лeкaрcтвa. Други 5G рoбoти се твърди,че са cпocoбни дa рaзпoзнaвaт cимптoми нa СОVID-19 кaтo виcoкa тeмпeрaтурa cрeд гoлeми групи oт хoрa, а и предлагат възмoжнocти зa тeлeмeдицинa, чрeз която лeкaри прeглeждaт и cлeдят пoкaзaтeлитe нa пaциeнти диcтaнциoннo, бeз дa ce излaгaт нa излишнa oпacнocт oт зaрaзявaнe.

При една такава информация наистина трябва ли да се притесняваме от напълно възможната загуба на човешкия контактен допир и докосване на продукта в процеса на работата. Защото в посткорона вирусния свят интересите на бизнеса могат да заменят човекът-работник с автоматизация и роботи. Известна е констатацията че "обслужващите роботи и изкуственият интелект не се разболяват".

В света на агресивната и самоцелна печалба, който е доминиращ в немалка част на света- това е несъмнена опасност за човека и неговото бъдеще. Какви са аргументите? Пандемията, нормално създава страх от инфекциозно заразяване, и води до ограничаване на контактите и взаимодействието между хората. Води до приоритетно използване на електронни комуникации и мотивиране на разработването и използването на роботи и изкуствен интелект. Епидемиологията на Ковид-19 бързо се развива, базирана на логичното правило - хората се смесват и тогава разпространяват инфекции. Най-често това се случва при пътувания, на работните места и в живота на домакинствата. Ако се ограничи и намали това смесване вероятно ще се намали предаването на инфекцията от човек на човек и ще доведе до по-малко случаи като цяло. Ето оттук намира своята база друга порочна като извод последица - ако се намалят работните места и се използват роботи - това гарантира основно печалби и минимизира рисковете за бизнеса и в условията на пандемия.

И още нещо мотивира агресивния капитализъм. Здравеопазването, системата която ни спасява от смъртоносната зараза на пандемията е една от най-важните обществени структури с критично значение, която предлага услуги от които не се печелят толкова много пари в сравнение с другите критични системи. Експертно прогнозирано е, че растежът на производителността в сектора на здравеопазването обикновено е по-нисък от този в другите сектори на икономиката, докато разходите за него се увеличават по-бързо от средните показатели за това. Ето защо тази критична фундаментална обществена система не е от любимите на модерния капитализъм и той приоритетно предпочита да инвестира в други сектори. Но днес на фона на смъртоносната пандемична заплаха за всички хора, това би следвало фундаментално да се промени.

При пандемията видяхме, че има световна криза за кадри в здравеопазването и социалните грижи. Става ясно,че стремежът за натрупване на печалби и досегашната липса на голямо желание за инвестиции в тези стратегически критични системи, мотивирани основно от алчност е причината за това. Дали ще настъпи фундаментална промяна в разбирането за същността на технологично-пазарния капитализъм със социални измерения? Можем ли да трансформираме днешната обществена система в по-хуманна система,която да ни направи прави по-устойчиви пред бъдещите глобални пандемии и други подобни потенциални кризи. Това са въпроси на новия дневен ред на хората на земята. Какво ще стане и кой ще познае и предвиди резултата?

Наблюдаваме постепенно драстична промяна на климата на Земята с вече рискови последици за живота на човека и за околната среда.Това води до необратимо изчезване на животински и растителни видове. И отново призивът се налага от само себе си. Цялото човечество трябва да се подготви, да се обедини и да вземем и предприемем отсега, още сега много, много сериозни мерки и активни действия с помощта на учените и експертите, иначе поемаме огромен риск като цивилизация за своето оцеляване.

- Проблемът с водата наистина се оказва често пропускан от специалистите и медиите. Климатичните изменения със сигурност ще направят темата по-чуваема. Вече имахме водна криза и у нас. Има ли шанс България да оцелее в задаващите се трудности?

- Още през 2018 година споделих, че се задава водна криза, което при неумереното разрастване на световното население може да доведе до тежък проблем - загуба на плодородност на почвите и оттам жестока криза с изхранването, както и до нови и то мащабни мигрантски процеси към по-богатите с такива ресурси страни и обезлюдяване на отделни огромни райони на планетата. Въпрос е дали ще бъдат избегнати страшните конфликти, които съпровождат такива събития.

И така да призная сега смутен съм,че в дадения тогава отговор има своеобразни автентични по звучене "прозрения" и случващи се вече факти в днешната действителност. Недостигът на храна и липсата на достатъчно чиста вода крият глобални здравни рискове за живота на всички хора. В сегашните дни на пандемия, личната хигиена, неотменно свързана с ползването на чиста вода е от изключително значение и е животоспасяваща.

Същевременно над 2 милиарда души по света живеят в страни, застрашени от водна криза, защото водата е от най-ценните, но ограничени и намаляващи ресурси. Причините за това са нарастването на световното население, увеличаващото се потребление, както и драстичните постепенни климатични промени.

Въпреки, че 71% от световната повърхност е покрита с вода, едва около 3% от това количество е сладководна и задоволява човешките питейни нужди. Близо 3,2 милиарда души по света са изправени пред недостиг на питейна вода. Това е по прогнозни данни, изнесени в доклад на Международната комисия по проблемите с изменението на климата, които сочат, че до 2040 година всяко четвърто дете в света, или около 600 милиона, се очаква да живее в условията на водна криза.

Изхранването на увеличеното население също изостря проблема с водата. Друг световен проблем е, че замърсяването на водата от различни индустриални източници продължава и използваната вода се връща все още замърсена в реките и езерата в редица страни по света. Нашата малка и не особено богата на водни ресурси страна се сблъсква с тези проблеми,определя ги като изключително важни и приоритетни и вече предприема по-сериозни мерки за тяхното решаване, съобразно своите възможности. Това, като обикновен гражданин си мисля е единственият правилен път от който не бива да се отклоняваме.

И пак по света, според експертни преценки пренебрегването на този проблем може да предизвика глобална водна криза,равностойна на сегашната пандемия в следващите десетилетия. И още нещо - тези дни представители на ООН предупреждават и за идващ глад в библейски размери и призовават за спешни мерки и действия. Да се замислим и да планираме мерки навреме!

В този дух да осмислим живота и целите на нашата цивилизация,смисъла на човешките ценности,да станем по-добри, хуманни и по-цивилизовани преди да се случат събития, които могат да бъдат съдбоносни за нас, хората на нашата планета - Земя. Да се борим с оптимизъм да оцелеем и да запазим живота-най ценното благо на нашата Планета.