Китайски учени първи в света са разработили метод за изкуствен синтез на нишесте (скорбяла) от въглероден двуокис, съобщи Синхуа.

Резултатите от изследването на специалистите от Института по индустриални биотехнологии в Тиендзин към Китайската академия на науките са публикувани в сп. "Сайънс".

Нишестето е основен компонент на зърнените култури и обикновено се произвежда по време на фотосинтезата.

Процесът на синтез на скорбяла в природата включва около 60 биохимични реакции и сложна физиологична регулация.

Авторите на настоящото проучване са успели да ускорят процеса на получаване на нишесте по изкуствен път. Чрез новия метод, включващ само 11 основни стъпки, за първи път се постига пълен синтез на молекули нишесте от въглероден диоксид в лаборатория.

Учените отбелязват, че структурата на синтетичната скорбяла е същата като тази на естественото нишесте.

Китайските специалисти се надяват, че технологията им ще допринесе за намаляване на площта на обработваемите земи и за пестене на запасите от прясна вода. Получаването на нишесте по този начин също така може да помогне да се избегне използването на пестициди и торове и да се повиши продоволствената сигурност на човечеството.