Масови изчезвания на видовете са се случвали поне пет пъти през последните 450 милиона години. Екип от учени твърди, че човечеството вече е започнало шестото.

В нова статия, публикувана в списание Biological Reviews и забелязана от Vice, международен екип от изследователи предупреждава, че "Шестото масово измиране вече е започнало на сушата и в сладка вода".

Екипът, ръководен от Робърт Коуи, професор по научни изследвания в Хавайския университет, твърди, че червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) е твърде фокусиран върху загубата на видове птици и бозайници. Междувременно безгръбначните животни са много по-голяма група.

Червеният списък на организацията, основан през 1964 г., е най-изчерпателната инвентаризация в света на застрашените видове и риска от тяхното изчезване. Той е използван от други изследователи, които твърдят, че всъщност не сме изправени пред шесто масово измиране на видовете.

"Информацията на IUCN за изчезването на птици и бозайници вероятно е доста точна", каза Коуи пред Vice.

"Международния съюз за опазване на природата обаче е пропуснал да оцени безгръбначните животни, които съставляват "едва" 95% от живите организми на планетата ни", допълва ученият.

Робърт Коуи твърди, че не вижда възможна положителна развръзка.

"Трябва да се опитаме да съхраним колкото се може повече безгръбначни в музеите. Това е единственият изход", изразява песимизма си учения.

Екипът споделя, че усилията за опазване могат да са напразни и че трябва да се изразходва повече енергия за събиране на екземпляри от изчезващи видове, преди те да бъдат загубени завинаги.

"Чувстваме, че най-важното нещо, което можем да направим за бъдещето, е да запазим възможно най-много от тези видове в музеите, така че след 200, 300 или 500 години хората все още да могат да видят това, което Земята някога е имала. Силно вярвам в това", казва Коуи.