Галактиката Млечен път, която включва Слънчевата система, се сблъскала с по-малка галактика преди 8-10 милиарда години, съобщи Лайф. Това е било определящо за формата на централното струпване на звезди в Млечния път и на диска му. До тези заключения стигнала международна група от астрономи въз основа на изследване на данни, събрани от телескопа "Гая".

"Вследствие на сблъсъка галактиката джудже се разпокъсала на няколко части", поясни Василий Белокуров от Кембриджкия университет. Колкото до Млечния път, формата му вероятно значително се е променила. Появили се звездни купове в центъра на Млечния път, а разпръсналите се вследствие на сблъсъка звезди образували ореол около галактиката.

Астрономите възнамеряват да изследват последствията от сблъсъка и по-специално да проучат химичния състав на звездите пришълци, които произхождат от въпросната галактика джудже, получила условното наименование Наденица заради издължената си форма.

Диаметърът на спиралната галактика Млечен път е около 100-200 хиляди светлинни години, а броят на звездите в нея - около 200-400 милиарда.

Резултатите от изследването са качени на сайта Space.com.