Интересна нова идея има Американската космическа агенция НАСА за търсенето на извънземни цивилизации в космоса. Учените възнамеряват да предприемат по-особен подход и да издирват други форми на живот чрез следи от замърсяване на въздуха.

Идеята не е никак лоша, като се има предвид, че точно замърсителите като азотен диоксид и парникови газове в атмосферата са показател за човешката дейност на Земята. Според експертите, е доста вероятно и други напреднали индустриално общества да показват висока степен на замърсяване на въздуха.

Докладът на учените от НАСА е публикуван тази седмица в сп. The Astrophysical Journal. Той е първият, който добавя азотния диоксид като потенциален подпис на цивилизациите извън нашата родна планета.

Всъщност концепцията да се търсят извънземни въз основа на тяхното замърсяване не е толкова нова. Но добавянето на азотен диоксид, страничен продукт от изгарянето на изкопаеми горива в електроцентрали или от двигателите на превозни средства, определено помага да се разшири търсенето. Има само един проблем - много светове могат да имат естествен азотен диоксид в атмосферата си, особено като се има предвид, че съединението се отделя и при вулканична дейност.