Повечето мъглявини се формират вследствие на гравиатационния колапс на газовете в междузвездното пространство в галактиките. Тъй като материалът се свива под собствената си тежест, съществуват условия за създаване на огромни звезди чиито ултравиолетово лъчение йонизира заобикалящите ги газове, и създава плазма.

Вижте най-красивите мъглявини във Вселената >> >> >>

Именно за това част от мъглявините са по същество извор на живот или инкубатор за звезди.

Други мъглявини обаче възникват в резултат на обратния процес и на практика са гробници за звезди, защото са се появили в резултат на избухването на супернова.

Друг тип са планетарните мъглявини. Тя се появяват при финалните етапи от развитието на звезди с малка маса, но с течение на времето изчезват.

Най-голямата разлика при мъглявините обаче е свързана с това дали излъчват или поглъщат светлина, като те се наричат съответно светли и тъмни мъглявини.

Светлите мъглявини се виждат благодарение на собствената или отразената в тях светлина от близки звезди.

Тъмните мъглявини не светят, но могат да бъдат видени, понеже поглъщат светлината от обекти, намиращи се зад тях.

Мъглявината Воал

Снимка: NASA

Мъглявината Розета

Снимка: NASA

Мъглявината M57

Снимка: NASA

Мъглявината Котешко око

Снимка: NASA

Стълбовете на сътворението

Снимка: NASA

Мъглявината NGC 3372

Снимка: NASA

Мъглявината Лагуна

Снимка: NASA

Формиране на звезда в Мъглявината Орион

Снимка: NASA