При проучване на почвата във вечно замръзналата Антарктида учените са открили "хиперрезистентни" към антибиотици бактерии.

Изследователите предупреждават, че те имат потенциал да представляват риск за глобалното човешко здраве. Заплахата е по-висока, ако Антарктида продължи да бъде застрашена от климатичните промени и покачващите се температури.

В статия, публикувана в списанието Science of the Total Environment, учени от Чилийския университет обясняват как са събирали проби от почвата на вечно замръзналия континент между 2017 и 2019 година.

Когато се върнали в лабораторията, те били изненадани от богатото разнообразие от микроорганизми, приспособени към суровите условия.

Сред микроорганизмите са открити гени, които могат да осигурят резистентност към множество антибиотици и други антимикробни вещества, като мед и хлор. Гените са открити в различни родове бактерии, включително Polaromonas, Pseudomonas, Streptomyces, Variovorax и Burkholderia.

Много от механизмите неутрализиращи антибиотиците били срещнати за пръв път.

Например, бактерии от групата Polaromonas се оказали способни да изпомпват ензими с потенциал да инактивират антибиотици от бета-лактамен тип, които са от съществено значение за лечението на различни инфекции.

Антибиотичната резистентност се ускорява значително при неправилна употреба и прекомерна употреба на антибиотици. Възможно е обаче бактериите да развият естествено механизми за резистентност към антибиотици.

Изследователите от това последно проучване твърдят, че откритите от тях гени за резистентност към антибиотици най-вероятно са резултат от адаптирането на бактериите към екстремните условия на Антарктида.