Изследователи от Русия и САЩ са синтезирали керамичен материал, за който е характерна най-високата температура на топене сред известните съединения, съществуващи в природата, предаде ТАСС.

Новосинтезираната керамика променя агрегатното си състояние при температура над 4100 градуса по Целзий. Този материал може да се използва при конструирането на носовите обтекатели на ракетите и на онези части от реактивните двигатели на самолетите, изложени на високи температурни натоварвания.

Материалът ще се окаже много полезен при разработката на космически кораби и системи за многократна употреба при излизането в космоса и завръщането на Земята.

Един от авторите на разработката е Дмитрий Москвих, специалист от центъра ДКонструктивни и керамични наноматериалиУ към Националния университет за наука и технологии.

"При излизането и повторното влизане в атмосферата върху крилата и корпусите на въздушно-космическите кораби възникват температури от порядъка на 4000 градуса по Целзий. Поради тази причина се заехме с разработката на високо термоустойчив материал с уникални свойства", коментира специалистът.

Новият материал, карбонитрид на хафния, представлява съединение на метала хафний с въглерод и азот.

До сега волфрамът бе един от материалите с най-висока температура на топене, която се достигаше при 3414 °C. Още от 2015 година учените експериментират с различни химични съединения на хафния, за да създадат материал с висока точка на топене. Една от основните комбинации бе на хафний с тантал.