Всички живи организми на Земята към момента са създадени на основата на протеини, които пък са базирани на едни и същи 20 амино киселини. Така съществува и се развива животът на нашата планета и до момента не знаем за друг възможен вариант.

Това обаче скоро може да се промени, защото учени от Лабораторията по молекулярна биология в Кеймбридж възнамеряват да създадат полимери, съставени от нови амино киселини.

Научният пробив може да се окаже възможен чрез цялостен редизайн на рибозомите - клетъчни органели, които са своеобразна молекулярна фабрика, намираща се във всички живи клетки. Тя синтезира протеини и превръща генетичните особености в реални характеристики на организмите.

Според изследователския екип зад проекта, в по-далечно бъдеще това би позволило развитието на концептуално нови лекарства, материали с необикновени свойства и дори - на пълноценни молекулярни машини. А може би - и на нов вид живот, непознат на нашата планета. Това обаче може и да се окаже опасно, както и да доведе до появата на нов тип биологични оръжия, болести и други неочаквани последици.