Учени от американската лаборатория Ames са установили, че една от най-странните субатомни "квазичастици", наречена скирмион, е способна да се възпроизвежда по изключително странен начин. Това става ясно от публикация на изследователския екип в списание NANO Letters.

Според изследвания, проведени в лабораторията, която е част от американския Департамент по енергетика, скирмионите всъщност се разделят на две, наподобявайки процеса, протичащ при възпроизвеждането на живи клетки.

Скирмионите представляват своеобразни "пакети" от енергия и магнитни сили, които се подреждат, следвайки модели, наподобяващи тези в кристалите. Някои физици са на мнение, че манипулирането на тези квацичастици може да доведе до пробив в областта на съхранението и преноса на данни. За целта обаче трябва да бъдат решени множество проблеми.

Новото откритие би могло да допринесе за ускоряването на този процес. Първо обаче учените ще трябва да си обяснят на какво се дължи това сходство между поведението на скирмионите и някои процеси в клетъчната биология.