Свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика Млечен път е увеличила 75 пъти своята яркост, съобщиха астрономи от Калифорнийския университет. Събитието е било неочаквано, тъй като тя по принцип не е особено активна.

За незапознатите - в центъра на повечето известни галактики, включително и нашата, има по една свръхмасивна черна дупка. Това са обекти с несравними размери и маса, равняваща се на милиони слънца. Според някои астрономи тези огромни гравитационни аномалии дори имат важна роля за образуването на звезди в галактиките.

Черните дупки по принцип са обекти с толкова силна гравитация, че нищо не може да се измъкне от нея, включително и светлината. Затова те не могат да бъдат видяни и именно от там идва и тяхното наименование.

Ако се чудите как в такъв случай една черна дупка, била тя и свръхмасивна, може да увеличи яркостта си - става въпрос не за яркостта на самия обект, а на неговия акреционен диск. Това е светещ пръстен от материя, която се върти около черните дупки с огромна скорост, преди да бъде погълната от тях.

Използвайки телескопа W. M. Keck в Хавай, екипът астрономи е установил, че свръхмасивният обект е увеличил яркостта си до рекордни нива откакто е започнало неговото наблюдение.

Събитието е наблюдавано през май, но е публикувано едва сега в списание The Astrophysical Journal Letters. Най-вероятно то се дължи на поглъщането на особено голям обект - звезди или космически газ. Всяко поглъщане на материя от черна дупка от своя страна увеличава нейната маса, а от там - и нейния Радиус на Шварцшилд, както и обхвата, в който тя може да "докопа" други звезди или материя.