Астрономи от Лондонския университетски колеж успяха с голяма точност да измерят масата на неутрино - призрачната частица, която рядко взаимодейства с обикновената материя, съобщи Сайънс алърт. Тези частици са много леки - масата им е близка до нулата.

Учените комбинирали данни, получени в рамките на експерименти с ускорители на частици, с резултатите от наблюдения на реликтово излъчване. Известно е, че съществуват три вида неутрино - електронно, мюонно и тау неутрино. Неутрино от единия вид може да се преобразува в другите два. Това се нарича неутринна осцилация. Наличието на подобен процес се обяснява с маса, различна от нулата.

Предишни изследвания позволиха да се определи горната граница на общата маса на трите вида неутрино. За да направят по-прецизни измервания, специалистите взели под внимание данни от космически наблюдения, защото различната от нулата маса на неутрино може да повлияе върху резултатите от тези наблюдения. Учените установили, че максимално възможната маса на най-лекото неутрино е 0,086 електронволта. При това общата маса на трите вида неутрино вероятно не надхвърля 0,26 електронволта.