Разработки на Института по роботика на БАН бяха представени днес в рамките на Деня на отворените врати на интелектуалната собственост, който се състоя в Патентното ведомство за 26 април - Световен ден на интелектуалната собственост.

Изследователите на Центъра за компетентност КВАЗАР от Института по роботика на БАН показаха своите изобретения и разясниха различните аспекти и въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

Участниците в събитието се запознаха с иновативни експонати в областта на роботиката и автоматизацията. Представени бяха роботите с усъвършенстван и надграден софтуер "Пепър" и "НАО", манипулаторът на ръка тип "ортеза", който ускорява социалната адаптация на хора с нарушена кинетика на ръцете, серията от роботи за STEM обучение, както и за първи път беше показана квантова комуникация с фотони, разработена от учените от Центъра за компетентност КВАЗАР.

Световният ден на интелектуалната собственост продължи с конференция на тема "Интелектуалната собственост в Роботиката и Изкуствения интелект". Основната цел на форума беше да популяризира ролята на интелектуалната собственост в развитието на иновациите и роботиката, и да даде възможност на бизнеса да се запознае с тяхната ефективност и приложимост. Конференцията беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Ваня Стойнева.

Организатори на форума са Патентното ведомство, Институтът по роботика на БАН и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. В събитието участва председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който подчерта необходимостта от изграждане на силна връзка между науката и бизнеса в България.

Сред участниците в събитието бяха също и ръководителят на Центъра за компетентност КВАЗАР акад. Чавдар Руменин, акад. Григор Горчев, както и представители на държавната администрация.