Международна група изследователи, ръководени от учени от университета в Болоня, Италия, откриха вкаменели останки от микроби, които са живели в хидротермална система под морското дъно преди 3,42 милиарда години, съобщи Сайънс адвансис.

Тези микрофосили са най-старите доказателства за съществуването на живи организми, които отделят метан.

Микрофосилите са открити в проби от скали, събрани от пояса Барбъртън в Южна Африка. Поясите от зелени камъни са структурните елементи на древна континентална плоча, образувана през архейския период (преди 4-2,5 милиарда години). Специалистите открили микрофосили, които имат богата на въглерод външна обвивка и добре дефинирано ядро, съвпадащо с клетъчната стена или мембраната, която заобикаля клетъчната материя.

Тези микроорганизми най-вероятно са живели по стените на кухините, през които е текла топла вода в хидротермални системи на няколко метра под морското дъно. Кухините са били местообитание на някои от най-ранните микробни общества.

Взаимодействието на студената морска вода с топлите подземни хидротермални отвори би създало богата на минерали среда. Изследователите са открили нишки, които съдържат повечето основни химични елементи, необходими за съществуването на живот. Концентрацията на никел в органични съединения съответства на характеристиката на съвременните археи - прокариотни организми, които са изолирани в отделен домейн (надцарство) заедно с бактерии и еукариоти.