Нова хипотеза предполага, че малки първични черни дупки, които са се образували при самото зараждане на нашата Вселена, биха могли да съставят тъмната материя и да съдържат свои собствени, колапсирали вселени.

Идеята обхваща някои от най-големите мистерии на космоса наведнъж, макар и по спекулативен начин. Но най-противоречивото нещо в изследването, публикувано в сп. Physical Review Letters, е, че според него цялата ни Вселена може би прилича на всяка друга черна дупка, наблюдавана отвън.

Учените отдавна се опитват да идентифицират тъмната материя, която хипотетично съставлява по-голямата част от масата на Вселената и която обединява галактиките. Различни физици предполагат, че тя е направена от все още неоткрити частици, че е образувана от кипене на плазма и дори че може изобщо да не съществува. Но новата хипотеза за първични черни дупки би могла да обясни цялата тъмна материя, се твърди в изследването.

"Все още не знаем от какво се състои тъмната материя, но тъй като се знае, че черните дупки съществуват, естествено е да се запитаме дали тъмната материя може да се състои от черни дупки, които са се образували преди звездите и галактиките", коментира астрофизикът и водещ автор на изследването Александър Кусенко.