Изследване на учени от университета в Аризона доказа, че огромните резервоари с вода на Марс са се появили от два различни източника, съобщава сп. "Нейчър джиосайънс".

На Марс има езеро от течна вода >> >> >>>

Учените считат, че Марс, за разлика от Земята, е възможно никога да не е бил покрит с океан от магма. Водата на планетата може да се е появила вследствие на падането на други небесни тела.

Учените смятат, че Марс е изглеждал така преди няколко милиарда години

Снимка: NASA

Специалистите са на мнение, че в ранния етап от появата на Марс, на планетата са се намирали най-малко два крупни резервоара или океани с вода, чийто химически състав е бил много различен.

Вижте как по повърхността на Марс тече вода >> >> >>

Това откритие стана възможно въз основа на анализа на отломките от марсианската кора, открити чрез метеоритите NWA7034 и ALH84001. Изотопният състав на небесните тела бил еднороден, но метеоритите се отличавали по съотношението си с изотопа на водорода

с другите марсиански проби, изучени от роувъра "Кюриосити". Така NWA 7034 бил взаимодействал с течности преди около 1,5 милиарда години, а ALH84001 - преди около 3,9 милиарда години.

Вижте колко много Марс прилича на Земята >> >> >>

В резултат на изследването се изяснило, че единият вид от пробите бил близък по състав до небесните тела от далечните покрайнини на Слънчевата система и се отличавал с големи запаси от деутерий.

Вторият тип имал много общо със състава на земната повърхност. По-подробното изучаване на изотопния състав на марсианската почва ще помогне на учените да установят произхода на Марс и появата на вода на планетата.