От около 2016 година насам астрономите търсят наличието на девета планета в Слънчевата система. Наблюденията на обектите отвъд Нептун показват определени изкривявания в орбитите, следващи определен модел на поведение. То може да се дължи само на гравитационното влияние на масивен обект. Според хипотезата това е леден гигант, имащ между 5 и 10 пъти земната маса. Планетата трябва да се намира на поне 75 милиарда километра от Слънцето.

Въпреки, че откриването на подобен обект, до който почти не достига светлина е много трудно, то астрономите все още не са открили нищо. Тук идва мястото на нов научен труд, публикуван от физик Едуард Уитън в Arxiv.org.

Уитън е един от топ учените, занимаващи се със струнната теория. Според него е възможно на мястото на деветата планета всъщност да има много малка и стара черна дупка. По-точно става дума за първична черна дупка, появила се малко след големия взрив и имаща маса доста по-малка от тази на Слънцето.

Ученият дава предложение и за това как можем да открием черната дупка. Това ще стане чрез използване на сателитите от проекта Breakthrough Starshot. Те могат да се движат много бързо, малки са, но могат да носят необходимата научна апаратура.

За целта трябва да се изстрелят стотици или хиляди сонди, които да правят свръхточни измервания на времето. Ако настъпят изменения от няколко микросекунди или много повече, то местоположението ѝ ще бъде открито.

Голямата бройка сонди е необходим, за да се обхване плътно районът на предполагаемото местоположение на обекта.