Палеоантрополози възпроизведоха виртуално общия предшественик на Хомо сапиенс, който макар и на 300 000 години, е с изненадващо съвременен череп, съобщи АФП.

Заради липсата на фосили от периода, когато Хомо сапиенс се е появил в Африка (само пет черепа са намерени в Магреб, Източна и Южна Африка), учените от френския Национален природонаучен музей и университета в Кембридж са изследвали 263 черепа, както фосили така и съвременни. След това са направили модели на средни образци за 29 различни популации, 21 от които съвременни и 8 фосилни. Така са възстановили "еволюционното дърво на Сапиенс, за да установят морфологичните характеристики и да създадат виртуален фосил".

Този виртуален предшественик е със сравнително високо чело, закръглен череп, не така подчертани скули и не много изпъкнало напред лице. Морфологията му е близка до някои фосили на 100 000 години.

Специалистите са сравнили виртуалния фосил с известните пет фосила на 130 000 до 350 000 години и са стигнали до извода, че "отделни популации в Африка са допринесли за оформянето на популацията, предшестваща нашия вид".