Сегашните ни седем континента и пет океана са резултат от повече от 3 милиарда години планетарна еволюция.

Земната маса, превърнала се в Антарктида, някога е била разположена покрай Екватора. В историята на Земята няколко суперконтинента са се разпадали и са се събирали отново.

Геолози от университета в Сидни прекараха четири години, реконструирайки как земните маси и океаните са се променили през последните милиарди години. Те анимираха тези промени в краткото видео.

Анимацията показва зелени континенти, които се движат през океаните, които са представени в бяло.

Означението Ma в горната част на видеото означава мега-годишно или 1 милион години, така че 1000 Ma е преди 1 милиард години.

Различните цветни линии представляват различни типове граници между тектоничните плочи: Синьо-лилавите линии изобразяват различни граници, където плочите се разделят; червените триъгълници показват конвергентни граници, където плочите се движат заедно; и сиво-зелените криви показват граници на трансформация, където плочите се плъзгат странично една покрай друга.

"Тези плочи се движат със скоростта, с която растат ноктите, но когато един милиард години се кондензира в 40 секунди, се разкрива хипнотизиращ танц", каза Сабин Захирович, геолог от университета в Сидни, който е съавтор на изследването, в прессъобщение.