Японското правителство, заедно с бизнеса и академичните среди, планира ускорено изграждане на болници, използващи технологии с изкуствен интелект (AI). В условия на дефицит на кадри, AI технологиите ще позволят на лекарите да отделят повече време в грижа за пациентите, като в същото време ще бъдат намалени разходите за медицински услуги, предава technews.bg.

Правителството ще задели над 100 милиона долара за проекта, за да създаде 10 пилотни AI болници до края на 2022 г. Предполага се, че изкуственият интелект ще се използва за решаване на широк спектър от задачи, като се започне с актуализиране на медицинските досиета на пациентите с анализи от тестове и снимки до помощ при определяне на диагнозата.

Усилията на правителството са насочени към преодоляване на структурните здравни проблеми в Япония, вкл. хроничния недостиг на лекари и медицински сестри и дори тяхното отсъствие в някои области, както и нарастващите разходи за медицина. Инициативата ще помогне също така на Япония да стане по-конкурентоспособна на световната сцена, ще стимулира развитието на AI и износа на медицинско оборудване.

Трите министерства, които са в центъра на програмата - на образованието, индустрията и здравеопазването - ще започнат да привличат за участие в проекта още този месец компании и болници, с фокус върху специалистите по изкуствен интелект и производителите на медицинско оборудване. Основната структура на проекта ще бъде определена през септември, а в началния етап усилията ще се насочат към лечението на пациенти с рак.

Участниците в проекта ще разработят програми, които поддържат изкуствен интелекет и автоматично въвеждат информация в медицинската документация на пациентите, въз основа на разговорите им с лекарите по време на изследването. Това ще позволи на лекарите да се съсредоточат върху пациентите и да отделят повече време в обсъждане на състоянието им.

Изкуственият интелект ще се използва също при анализ на магнитно-резонансна томография и ендоскопска визуализация, за обработка на данните от кръвни изследвания и друга информация. AI дори ще изследва ДНК на пациентите, за да помогне при избора на най-подходящите методи за лечение.

Въпреки че броят на лекарите в Япония достигна историческия си максимум от 319 хиляди души през 2016 г., те са концентрирани в централните региони на страната.