„Билборд” АД представи най-съвременната технология за 3D печат – Objet Connex 500. Това е последно поколение машина, която използва течен фотополимер. След осветяване с UV светлина, материалът се втвърдява и така се изгражда 3D моделът. Основното предимство на този принтер е, че работи с точност от 16 микрона, или с други думи казано, с 16 хилядни от милиметъра. Това позволява да се изработват прецизни и детайлни прототипни изделия и архитектурни макети. При изграждането на модела могат да се използват едновременно два материала, като те могат да бъдат гъвкави, твърди, прозрачни, тонирани и др. Освен това, за по-детайлното пресъздаване на модела, той допълнително се оцветява, шлифова, позлатява, посребрява и т.н. За разлика от предишни методи за отнемане или рязане на материала, при тази технология моделът се изработва директно от компютърногенериран 3D файл. Технологията, представена от „Билборд” АД намира приложение в различни сфери, като – архитектура, промишлен и продуктов дизайн, медицина, култура, ювелирна индустрия, машиностроене, образование и др. Това е решение за изработка и визуализиране на архитектурни проекти, прототипи, клишета за матрици, уникални единични произведения, макети и др.