Прогноза на Световния икономически форум (WEF) сочи, че към 2025 половината от всички работни задачи ще бъдат изпълнявани от машини. Очаква се това да доведе до задълбочаване на неравенството сред хората, предава Mobile Bulgaria.

Тази трансформация ще създаде 97 милиона работни позиции за роботи, но за сметка на това ще бъдат закрити почти също толкова за хората. По този начин някои общности ще са поставени под риск. Най-заплашени от замяна са позиции включващи ръчна работа, включително в администрацията и обработка на информация.

Интересното е, че въпреки това могат да бъдат разкрити нови такива в зелената икономика, големите данни (big data) и др. Изследване на WEF обхващащо 300 от най-големите компании в света с осем милиона служители показва и новите тенденции.

Над 50% от работодателите споделят, че очакват да ускорят автоматизацията на някои позиции в компаниите си. При 43% е вероятно това да доведе до съкращаване на работни места за хора. От друга страна пандемията засилва възприемането на нови технологии, което води до намаляване на разходите.

Според WEF в момента около една трета от всички работни задачи се извършват от машини, като до 2025 този процент ще достигне 50%. Милиони хора ще трябва да се сдобият с нови умения, за да се справят с промяната в баланса.