Германската федерална служба за информационна сигурност (BSI) публикува основни изисквания за киберсигурност на съоръженията на космическата инфраструктура. Документът е разработван в продължение на една година с участието на Airbus Defence and Space, Германската космическа агенция и Германския аерокосмически център.

Инструкцията, която описва механизмите за информационна сигурност от производството до експлоатацията на спътника, класифицира атаките и защитните мерки в нива, вариращи от "нормално" до "много високо". "Нормална" повреда съответства на повреда с ограничен характер, която позволява на системата да бъде управлявана. "Високите" нива на повреда "могат значително да ограничат работата на сателитната система". Атака на "много високо" ниво може да доведе до пълно спиране на системата, както и да представлява "екзистенциална заплаха с катастрофални размери за оператора или производителя".

В документа са изброени дейностите в ключови етапи от жизнения цикъл на спътника: проектиране, тестване, транспортиране, пускане в експлоатация и прекратяване. Трябва да се отбележи, че отговорността за киберсигурността на космическия апарат не се снема от неговия собственик, дори след спирането му: сателитът може да съдържа чувствителни данни и ще трябва да бъде наблюдаван след края на експлоатацията му.

Авторите на инструкцията не си правят илюзии и посочват, че стопроцентовата сигурност остава непостижима, дори ако са изпълнени всички изисквания. Те посочват, че броят на различните кибератаки непрекъснато нараства и че установените уязвимости се използват по-бързо и по-интензивно от киберпрестъпниците. Спътниковите комуникации не правят изключение - през март мрежата на Viasat съобщи за атаки срещу нейните ресурси.