Обединеното кралство влиза в списъка на страните, според които изкуственият интелект не може да бъде законово признат като изобретател. Това се случва, след като Апелативният съд се произнесе срещу д-р Стивън Талър по дело, свързано със Службата за интелектуална собственост на страната.

През 2018 г. Талър е подал две заявки за патент, в които не посочва себе си като създател на изобретенията, споменати в документите. Вместо това той посочва своя изкуствен интелект на име AI DABUS, твърдейки, че патентът трябва да му бъде предоставен, тъй като той притежава и съответната технология.

Службата за интелектуална собственост тогава е заявила, че трябва да се напише името на реално лице в заявлението. Това е накарало британеца да заведе дело в съда. Органът обаче се произнесе срещу него.

"Само човек може да има права. Машината не може", пише в решението си съдия Елизабет Лаинг от Апелативния съд.

"Патентът е законово право и то може да бъде предоставено само на физическо лице", посочва още тя.

Решението може да бъде обжалвано в законовия срок. Стивън Талър е подавал подобни искове и в други страни и резултатите досега са противоречиви. През август съдия в Австралия постанови, че изобретенията, създадени от изкуствен интелект, могат да отговарят на изискванията за патент. Но по-рано този месец окръжен съдия заяви, че "само физически лица могат да бъдат посочвани като изобретател в заявка за патент."