Китайски учени представиха мозъчно-компютърен интерфейс (BCI), който установява връзка между мозъка и устройствата. Той може да разшифрова намеренията на човека и да изпраща команди към устройства без кабел.

Отбелязва се, че представената електромагнитна повърхност с мозъчно-компютърен интерфейс може не само да преобразува мозъчните сигнали на оператора в команди, но дори да осъществява безжична "умствена връзка" между двамата оператори на поточна линия в завод например.

Пред лицето се поставя дисплей, на който се показват команди. Операторът просто поглежда желаната команда, а системата я разбира и задейства.

Учените вече са демонстрирали как работи прототипът. Те са извършили безжично предаване на текст от един оператор на друг. Доказано е, че когато целевата буква се декодира от ЕЕГ сигнала, върху мета повърхността се изпълнява ASCII кодираща последователност. Системата на втория оператор приема сигнала и представя резултата на дисплея. Средното време за въвеждане на всеки символ е около 5 секунди.