Учени от университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия, са разработили сензор за имплантиране от златни наночастици, който напомня на "невидима татуировка" и може да се използва за медицинска диагностика и проследяване на здравословното състояние, съобщава сайтът на учебното заведение.

Идеята за имплантируеми сензори, които непрекъснато подават информация за жизнените показатели и концентрациите на вещества или лекарства в тялото, занимава учените от доста време. Подобни сензори позволяват постоянно наблюдение на развитието на заболяването и терапевтичния успех.

Досегашните сензори за имплантиране обаче не са подходящи да остават в тялото за постоянно и трябва да бъдат заменяни след няколко дни или седмици. Един от проблемите е отхвърлянето на импланта, тъй като тялото разпознава сензора като чужд обект. Междувременно цветът му, който показва промени в концентрацията на вещества, досега се е оказвал нетраен и избледнява с течение на времето.

Търсейки разрешение на проблема, учените от университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц са разработили нов тип имплантируем сензор. Той може да функционира в тялото в продължение на няколко месеца и е базиран на устойчиви на цвят златни наночастици, които са модифицирани с рецептори за определени молекули. Вграден в изкуствена полимерна тъкан, сензорът се имплантира под кожата, където съобщава за вариации в концентрациите на вещества чрез промяна на цвета.

Златните наночастици действат като малки антени за светлина: те я поглъщат и разпръскват и следователно изглеждат цветни и реагират на измененията в заобикалящата ги среда, като променят цвета си. Знаейки това, специалистите виждат потенциално приложение на концепцията в имплантируеми медицински сензори.

За да попречат на малките частици да отплуват или да бъдат разградени от имунните клетки, екипът ги е вградил в порест хидрогел с наподобяваща тъкан консистенция. След поставянето под кожата малки кръвоносни съдове и клетки прорастват през импланта.

Учените сравняват сензора с "невидима татуировка", не по-голям от монета и по-тънък от милиметър. Тъй като златните наночастици са видими в инфрачервения спектър, за да бъде получена информация, е необходимо специално измервателно устройство, което отчита цвета им по неинвазивен начин през кожата.

Според изследователите в бъдеще имплантируемите сензори на базата на златни наночастици могат да наблюдават едновременно концентрации на различни биомаркери или лекарства в тялото. Подобни сензори могат да намерят приложение и за създаване на лекарства, медицински изследвания или персонализирана медицина, като например контролиране на хронични заболявания.