На квантовите изчисления се възлагат огромни надежди за скок във възможностите на компютрите. В тази перспективна област инвестират водещи научни институти и корпорации.

Google създава най-мощния квантов компютър >> >> >>В амбициозния руски проект ще участват специалисти от Министерство на образованието и науката, Фонда за перспективни изследвания и Росатом.

Инициативата носи името „Създаване на технологии за обработка на информация на основата на свръхпроводими кубити”.

Целта е разработка на квантови компютри и системи за квантово моделиране на свойствата на материалите, съобщава образователното министерство, цитирано от technews.bg.

Пробив в разработването на квантов компютър >> >> >>Планът предвижда „революционни достижения до 2030 г.” в области като криптография, изчисления на нови материали, решения за оптимизация и др.

Очаква се получените резултати да намерят широко приложение в ключови отрасли на икономиката, както и във военното дело.

Първият етап на проекта включва реализация на универсален набор от квантови превключватели и демонстрация на технологии за бърза оптимизация, изготвяне на квантови симулатори и моделиране на задачи в областта на материалознанието.

В близките три години проектът ще бъде финансиран със 750 милиона рубли или около 11,5 милиона долара. Крайната цел пред учените е създаването на универсален квантов компютър.

ЕС дава 1 милиард евро за квантов компютър >> >> >>Неотдавна изследователи от Московския физико-технически институт (МФТИ) съобщиха, че са създали първата в Русия свръхпроводима двукубитова схема с управляема комуникация.

В момента МФТИ разполага с уникална база от оборудване, което позволява реализиране на пълния цикъл по създаване на кубити и системи на тяхна основа, както и с комплекс от измервателно оборудване и свръхнискотемпературни криостати за работа с кубити.