Преодоляването на земното притегляне винаги е било предизвикателство пред овладяването на космоса. Най-използваната днес технология за това - химическите ракети - обаче може скоро да бъде заменена с ... балони.

Според екип учени от Финландския метеорологичен институт, вместо да извеждат метеорологични сателити с ракети, това може да се осъществи с балони, пълни с пара, които да достигнат околоземна орбита.

На този етап концепцията за космически балони не е тествана в реални условия, но компютърните симулации показват, че тя ще работи. Всъщност идеята не е нова, но при предишни опити са използвани балони с водород или хелий, докато финландският екип възнамерява да използва пара. Тя е значително по-евтина и безопасна.

Ако реализират своята идея, финландските учени може не само да улеснят извеждането на своите метеорологични сателити в космоса, а и да променят изцяло начина, по който изпращаме товари и апарати в извънземното пространство. Което от своя страна би могло да ускори значително усвояването на космоса.

Освен, че балоните са много по-евтини от ракетите и много по-лесни за създаване, те по подразбиране биха могли да се използват многократно. Докато производството на ракети тепърва навлиза в този етап от своето развитие.