Учени от университетите Сан Диего в Калифорния и A&M в Тексас, САЩ призоваха за масово внедряване на технология за улавяне на въглеродния диоксид в атмосферата. По думите им, тя ще играе решаваща роля за спасяването на планетата от негативните ефекти, причинени от климатичните промени.

В статия в сп. Nature Communications изследователите обясняват идеята си, която е за създаване на глобална мрежа от съоръжения за изчистване на въглеродния диоксид във въздуха. Според тях единен и глобален подход, подобен на този във време на война, е по-реалистичен от всички други сложни модели, които други специалисти обсъждат.

Учените твърдят, че инвестирането на 1 до 2% от световния брутен вътрешен продукт в тази инициатива би било достатъчно за изграждането на 800 съоръжения за улавяне на въглероден диоксид до 2050 година. А това би стигнало, за да се намали с около 5% разпространението на вредните емисии в международен мащаб. Мярката не е достатъчна, за да се изпълнят изцяло плановете на Парижкото споразумение, но според експертите това би било едно добро начало.

Има обаче и някои трудности пред осъществяването на това предложение. Улавянето на въглеродния диоксид е нова технология, която тепърва трябва да се разработва и усъвършенства. Освен това тя е и доста скъпа.

Изследователите признават, че все още не е ясно от колко енергия всъщност ще се нуждае всяко едно съоръжение. А и когато инициативата е глобална, би трябвало да се гарантира, че приносът на всяка държава е равностоен и че всичко се случва възможно най-честно и прозрачно.

Вариантът за засаждане на повече дървета, които не хабят ток и са почти безплатни, не е коментиран от учените и икономистите.