Екип от изследователи от Националния център за научни изследвания на Франция (CNRS) твърди,че най-накрая е открил липсващите 40% от видимата материя на Вселената. Търсената от години материя е била "скрита" в своеобразни дифузни нишки на гигантска космическа мрежа, свързваща галактиките.

Изследването, публикувано в петък в сп. Astronomy & Astrophysics, разкрива липсващото вещество, установено след като учените направили нов преглед на стари, 20-годишни данни. Предполага се, че газовите нишки, съставляващи космическата мрежа, свързват мрежи от галактики през огромни празни пространства. Понякога те служат и като източник на свеж материал за близките галактики или черни дупки.

Френските изследователи предполагат, че причината те да са останали незабелязани в продължение на 20 години е, че тези космически нишки са изключително разпръснати и сигналите, които излъчват, са много слаби.