Бързото навлизане на технологиите за изкуствен интелект тревожи обществото. Различни организации, институции и дори частните компании повдигат въпроса за етиката на AI. Към тях се присъедини и Ватиканът, предава technews.bg.

Католическата църква обединява сили с ИТ компаниите в разработката на правила за изкуствения интелект. В най-общи линии те се свеждат до опазване на личния живот на човека, като се вземат предвид нуждите на хората и се зачитат техните права.

Документът, озаглавен "Римски призив за AI етиката", насърчава регулаторния подход към "алгоритмично-етичната" визия за дизайна [на изкуствения интелект], с прозрачност, отговорност, безпристрастност, надеждност, сигурност и поверителност, предаде USA Today.

Предложените принципи вече са подкрепени от Microsoft и IBM, като се очаква и други големи компании да направят това. Засега обаче няма яснота как ще бъде реализирана предложената инициатива в системите за изкуствен интелект.

Ватиканът не е първият, който предлага подобни етнични правила. Преди това Пентагонът прие набор от правила, според които изкуственият интелект трябва да бъде отговорен, разбираем, управляем и надежден.