Все по-често чуваме за интерактивното обучение и неговите ползи. Споменаването му обаче буди противоречиви чувства у повечето родители, които не са много запознати относно същината на новия метод. Какво наистина представлява интерактивното обучение и какви са неговите ползи? В редовете по-долу ще ви дадем ясен отговор.

Преподаването винаги е търпяло развитие. Можем само да споменем съществувалите до преди няколко столетия килийни училища. Днес те са в миналото, но част от методите им са все още живи. Става дума за пасивното слушане на лекцията на учителя в час. Факт е, че доста деца се разконцентрират лесно или пък им става скучно и спират да слушат. Следват слаби резултати в училище. Механичното запаметяване и наизустяване на определения и формули може да доведе до по-добри оценки, но не и до истинско разбиране и познание.

Интерактивното обучение разчита на коренно различна тактика и дава отговор на проблемите от по-горе. То е практичен процес по реално предаване на информация в класните стаи. С интерактивното обучение учениците вече не са пасивни слушатели, а активни участници в процеса на учене. Това стимулира, както вроденото им любопитство, така и по-пълноценното разбиране на преподавания предмет.

Идеята зад интерактивната форма на обучение се ражда след 2000 година. Социални учени от цял свят наблюдават как хората стават все по-свързани с информационните технологии. Децата играят игри пред екраните от малки, тинейджърите се насочват към социалните мрежи, а родителите им редовно четат различни сайтове. Времето прекарано в дигиталната среда нараства. Това прави традиционната форма на преподаване остаряла, тъй като тя не отчита съвременните реалности и разчита на принципи, валидни за времето преди Информационната революция.

Новият метод на учене разчита на всички модерни технологии и се възползва от възможностите, които те дават на ученика, а не се опитва да ги изолира или накаже употребата им.

Една от пречките за по-пълното интегриране на новите методи в училище бе липсата на достатъчно средства, компютри и подготвен персонал. По всичко обаче изглежда, че пандемията от Covid-19 ще ускори навлизането на интерактивните форми на обучение.

Почти всеки родител има компютър и връзка с интернет в своя дом. Ученикът и учителят може да се възползват от това. Учебният процес може да използва много повече игри, направата на презентации и въобще - да стимулира търсенето на отговорите, а не получаването им наготово.

В допълнение към ангажирането на ученици интерактивното обучение изостря уменията за критично мислене, които са основни за развитието на аналитичните разсъждения.

Дете, което може да изследва отворен въпрос с въображение и логика, се научава как да взема решения. Това е нещо, което простото наизустяване на информация не предлага. Интерактивното обучение учи децата как да си сътрудничат и да работят успешно в групи, което е задължително умение, тъй като работните места стават по-структурирани в екип.

На практика много хора и днес използват елементи на интерактивното обучение. Стига да сте си пускали клипче как да сглобите даден уред, да сте гледали уроци по китара или рисуване в YouTube или да сте търсили информация за дадено събитие от няколко достоверни източници в интернет, то вие сте опитали интерактивното обучение от първа ръка.

Родителите също по-лесно могат да следят реалното състояние на своя ученик, тъй като много от използваните приложения позволяват това. Учителите пък могат да направят часовете си по-интересни и ангажиращи. Стига новите технологии и методи да се използват с пълния си потенциал, то ползите биха били за всички. Интерактивното обучение определено има голямо бъдеще.

В своята рубрика "Отново в час" ние се опитваме да ви даваме ценна информация или съвети за предстоящата учебна година. Тъй като не винаги е лесно да се разбере от какво точно имат нужда учениците, може да намерите някои подаръци или други любопитни за тях неща тук >>>