Малка черна дупка, намираща се на ръба на Слънчевата система, може да обясни доказателствата, сочещи наличието на все още неоткрита девета планета с маса 10 пъти по-голяма от земната. Това твърди изследване на екип от американски и британски астрономи, публикувано в arXiv.

Доказателства сочат, че в далечната и неособено добре проучена част на звездната ни система, има голям обект. Астрономите стигат до този извод, анализирайки орбитите на голямото множество от транснептунови обекти. Въпреки, че наблюдения се правят от десетилетие - мистериозната девета планета все още не е открита. Това има едно доста тривиално обяснение - поради далечината си от Слънцето, до нея почти не достига светлина и тя би била много трудно забележима за телескопите ни.

Якуб Шолц и Джеймс Ънвин предлагат друга теория. Те смятат, че на предполагаемото място на неоткритата девета планета има особен вид черна дупка.

Става въпрос за тъй наречената първородна черна дупка - тип черна дупка, която би се образувала в самото начало на Вселената.

Гравитационните ефекти на тази черна дупка биха могли да обяснят защо обектите отвъд Нептун имат странни орбити, а също и защо Планета Девет не е наблюдавана въпреки положения от астрономите труд.

"Може би най-естественото обяснение [за гравитационните аномалии] е, че те са причинени от съществуването на неизвестна популация от планети", пишат изследователите.

"Това обаче означава, че нашите модели за формиране на планети най-вероятно са неправилни", допълват учените.

Астрономите обясняват, че дълг на учените е да разгледат безпристрастно всяка една възможност, като след това я докажат или отхвърлят. А наличието на черна дупка в Слънчевата система звучи по-вълнуващо от съществуването на студена и безжизнена планета на милиони километри от нас.

Ако Якуб Шолц и Джеймс Ънвин са прави, то около черната дупка би могло да се засече микрохало на тъмна материя, област от пространство около черна дупка, която излъчва вълни.

Работещите в Института за физика на частиците към университета в Дърам и Университета на Илинойс учени все още не са проверили своята теза. Съществуването на първородни черни дупки все още не е потвърдено, което допълнително може да затрудни проверяването на хипотезата на Якуб Шолц и Джеймс Ънвин.