Нов и задълбочен анализ на облаците на Венера показа пълна липса на биомаркерите, свидетелстващи за възможен живот

Сложната химия на горната атмосфера на Венера просто не може да се обясни с наличието на живот, какъвто го познаваме, споделят учените.

Изследователи откриха признаци на фосфинов газ в облаците на Венера през 2020 г., като това разпали спекулации за наличието на живот.

Биофизикът Харолд Моровиц и астрономът Карл Сейгън също са споделяли подобна идея в края на 60-те години на миналия век. Тя се базира на данните за благоприятната температура и налягане във високите на атмосферата на Венера.

Според учените животът в облаците на Венера може да е развил метаболизъм на основата на сяра, подобно на това, което сме виждали в микроорганизмите тук на Земята.

Серният диоксид е изобилен на по-ниски височини, но е малко на по-високи.

"Прекарахме последните две години, опитвайки се да обясним странната химия на сярата, която виждаме в облаците на Венера", казва астрономът и химик Пол Римър от университета в Кеймбридж.

Химията на Венера е много различна от тази на Земята, с атмосфера, изключително богата на сяра - тя достига концентрации 100 000 пъти по-високи от тези в земната атмосфера, свързана в съединения като серен диоксид, сярна киселина и карбонилсулфид.

Разглеждайки в дълбочина състава на атмосферата и търсейки доказателства за метаболитни процеси на микроорганизми учените установили, че липсват каквито и да е данни, подкрепящи тезата за живот на Венера.